Liittyminen puhtaan lämmön kuluttajaksi

Kaukolämmitys pitää ympäristön puhtaana, lisää asumisviihtyvyyttä sekä auttaa torjumaan kasvihuoneilmiöitä.

Liity kaukolämpöverkkoon

Noin puolet maamme rakennuskannasta on liitetty kaukolämmitykseen. Suurimmissa kaupungeissa kaukolämmön osuus on yli 90 %. Maassamme kaukolämpötaloissa asuu yli 2,7 miljoonaa ihmistä.

Kaukolämpöverkkoon voidaan liittää kaikentyyppisiä rakennuksia, niin uusia kuin vanhoja. Perusedellytyksenä on, että kiinteistössä on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä tai ilmalämmitys.

Ennen lämmitystavan muutosta tulee aina ensin varmistaa kaukolämmön saatavuus alueella.

Pääsääntöisesti olemassa olevan kaukolämpöjohdon tulisi sijaita alle 50 metrin etäisyydellä kiinteistöstä, jotta liittäminen olisi mahdollista. Mikäli useampia kaukolämpöjohdon lähellä olevia kiinteistöjä haluaa liittyä kaukolämpöön samanaikaisesti, niin matka voi olla hieman pidempikin.

Asiakkaan liittyessä kaukolämpöverkkoomme rakennamme liittymismaksua vastaan kaukolämpöjohdon kiinteistöön sisälle ja sinne lämpömäärämittauksen.

Muista kotitalousvähennys

Asiakkaan tulee itse hankkia lämmönsiirrinpaketti, jolla korvataan kiinteistöä aikaisemmin lämmittänyt kattila.

Lisätietoja lämmönsiirtimistä ja muutostöiden kustannuksista saa alueen LVI-urakoitsijoilta.

Kotitalousvähennystä voi saada lämmönvaihtimien asennuksen työn osuudesta vaihtaessasi muusta lämmitysmuodosta kaukolämpöön.

Kotitalousvähennys on 60 % työn osuudesta, ja sitä voi saada kalenterivuodessa enintään 3 500 €/henkilö, josta vähennetään vielä 100 €:n omavastuu per henkilö/vuosi.

Olemme kartoittaneet joitakin Jämsän, Jämsänkosken ja Hallin pientaloalueita kaukolämmitystä silmälläpitäen. Ainakaan toistaiseksi meillä ei ole hankalasta työtilanteesta ja lähivuosien mittavista investoinneista johtuen mahdollista laajentaa toimintaa näille tai muillekaan varsinaisille pientaloalueille.

Lisätietoja liittymisestä:

Toimitusjohtaja Hannu Soikkeli 040 507 5560
Sähköpostitse etunimi.sukunimi@jamsanaluelampo.fi

Monta hyvää syytä

Puhdas

Ympäristöystävällisellä kaukolämmöllä torjut ilmastonmuutosta. Se on energiamuotona ympäristön puhtaana pitävä ja säästää polttoainetta.

Kotimainen

Kotimaiset polttoaineet mahdollistavat kaukolämmön hintavakauden ja varmistavat pienemmän hiilijalanjäljen kuluttajalle.

Taloudellinen

Energiatehokkuuden, paikallisen työn sekä kotimaisen energian ansiosta kaukolämpö on varmasti taloudellinen ja ekologinen lämmitysratkaisu joka kotiin.

Tinkimätön

Säästät asumisessa ja sen kustannukissa jatkuvasti energiaa. Sinun ei tarvitse tinkiä terveellisen ja mukavan asumisen vaatimuksista.

Luotettava

Oli vuorokauden- tai vuodenaika mikä hyvänsä, kaukolämpö tarjoaa miellyttävää sekä tasaista lämpöä ja aina riittävästi lämmintä käyttövettä.

Toimintavarma

Kaukolämmön toimitusvarmuus on lähes sataprosenttinen. Käyttäjän kannalta kaukolämpö on vaivaton, se ei vaadi juurikaan huoltoa tai ylläpitoa.

Lämpölaskutus

Jämsän Aluelämpö Oy:llä on käytössä Logican toimittama Lämpökanta-asiakastietojärjestelmä, jolla lämpölaskujen lisäksi voidaan kaukolämpöasiakkaille laatia monipuolisia raportteja ja yhteenvetoja näiden lämmönkäytöstä. Lämpölaskutus tapahtuu kerran kuukaudessa todellisen kulutuksen mukaan jälkikäteen. Pientaloasiakkaita laskutetaan kuitenkin kolmen kuukauden välein.

Lämpömäärämittareiden luku tapahtuu jokaisen kuukauden vaihteessa automaattisesti kaukoluentana. Mittarilukemat siirtyvät suoraan asiakastietojärjestelmään ilman erillistä käsin tapahtuvaa tallennusta.

Useimmille asiakkaillemme on asennettu tuntitehot rekisteröivä mittari, jolloin tarvittaessa voidaan asiakkaan lämpötehon tarvetta ja energiankäyttöä selvittää hyvinkin tarkasti.

Kulutus-Web »