Toimitusjohtajan katsaus

kaukolampolaitos

JÄMSÄN ALUELÄMPÖ OY:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2019

Yhtiön tila ja sen toiminnan tuloksen arvostelemisen kannalta tärkeät seikat

Vuosi 2019 oli yhtiön 40. juhlavuosi. Kaukolämpöenergiaa tuotettiin kaikkiaan kertomusvuonna 115 897,3 MWh. Lämmöntuotanto Jämsänkosken ja Jämsän yhdistetyssä kaukolämpöverkossa oli 89 421 MWh, Hallissa 17 700 MWh ja Kaipolassa 6 155,6 MWh. Vuosi 2019 oli sääoloiltaan edellisvuosien tapaan erityisen leuto. Liikevaihto oli 5 756 938,91€, eli 0,06 % edellisvuotta vähemmän.

Myytävä lämpö hankittiin Jämsässä ja Jämsänkoskella pääosin ostona Kaipolan ja Jämsänkosken paperitehtaiden voimalaitoksilta. Huippu- ja varakäyttöön jätettyä Pietilän lämpökeskusta käytettiin voimalaitosten huoltoseisokkien aikana, jolloin Jämsänkosken tehtaalta ei ollut saatavissa riittävästi ostoenergiaa. Hallissa kaukolämpöenergia tuotettiin metsähakkeella. Uusien polttoainetoimitussopimusten johdosta metsähakkeen osuus kasvoi edellisiin vuosiin nähden. Kotimaisten polttoaineiden osuus Hallin energian tuotannosta oli 99,93 % ja polttoöljyn osuus oli 0,07 %. Uuden PIPO-asetuksen voimaantultua 2018 alussa raskas polttoöljy tyhjennettiin säiliöistämme kokonaan jo 2017 loppuun mennessä, ja jatkossa käytämme vain kevyttä polttoöljyä.

Kevyttä polttoöljyä käytettiin yhteensä noin 221,1 tonnia. Kotimaisista polttoaineista käytettiin metsähaketta 19,1 GWh. Lämpöä ostettiin Jämsänkosken tehtaalta 89,42 GWh ja Kaipolan tehtaalta 6,16 GWh. Omissa lämpölaitoksissa lämpöä tuotettiin n. 20,32 GWh. Kotimaiset polttoaineet toimitti OK-yhtiö, Pertti Kirkinen Ky ja Metsähoitoyhdistys Pohjois-Pirkka sekä LKS Energiat Oy, kevyen polttoöljyn Neste Oy.

Kertomusvuoden merkittävimmät verkostoinvestoinnit olivat Jämsässä: Juustotiellä, Vertinkujalla, Autokujalla sekä Patalantiellä, Jämsänkoskella rakennettiin kaukolämpöliittymät Oinaalantielle sekä Haapatielle ja Halliin Kellestentielle. Uusia asiakkaita kaukolämpöverkkoon liitettiin kaikkiaan seitsemän. Urakoitsijana toimi Jyväshitsaus Jyväskylästä, ja putkimateriaalin toimitti Logstor Finland Oy Saarijärveltä. Maanrakennusurakasta vastasi useat paikalliset koneurakoitsijat. Vuoden 2019 verkostoinvestoinnit olivat kaikkiaan 177 175,47€ (alv 0 %)

Vuoden 2019 kaukolämmön energiamaksu sekä kiinteät maksut pysyivät ennallaan. Kaukolämpö on Jämsässä edelleen edullisempaa, kuin valtakunnassa keskimäärin.

Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella ja liittymismaksuilla. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia korollisia lainoja. Liittymismaksut lisääntyivät 51 600 €. Maksuvalmius säilyi keskimäärin hyvänä.

Tilikauden tulos muodostui tyydyttäväksi. Poistot käyttöomaisuudesta on tehty suunnitelman mukaan täysimääräisenä ja ne olivat 953 441,15€. Tuloslaskelma osoittaa tilivuodelta 506 205,86 € voittoa.

Tulorahoitus riittää hyvin kaukolämpöverkon laajentamiseen liittyviin investointeihin. Suuremmat investoinnit vaativat rahoitusjärjestelyjä. Jämsän Aluelämpö Oy:n myymä kaukolämpöenergia pyritään pitämään edullisempana kuin valtakunnassa keskimäärin. Tämä perustuu paikallisen paperiteollisuuden kanssa harjoitettuun hyvään yhteistyöhön.

Vuoden 2019 yksi merkittävistä investoinneista oli Jämsän Keskuskadun saneeraus, joka aloitettiin syyskuussa 2018.

Arvioitu lämmönmyynti vuonna 2020 tulee pysymään ennallaan taikka laskemaan nykyisestä myynnistä, rakennusten energiatehokkuuden parantumisesta johtuen sekä kiinteistömassan vähentyessä.

Vuonna 2020 perusmaksut pidetään ennallaan.

Vuoden 2020 suurimpia investointeja on verkoston saneeraus Kaipolassa sekä Jämsänkosken Myllymäki I:n alueen suunnittelu ja mahdollinen toteutuksen aloitus.
Puhtaan ja edullisen sähkön hankintaan panostetaan edellisen vuoden tapaan.

Verkoston saneerausta tehdään tarvittaessa, ja uusia runkolinjoja rakennetaan kysynnän mukaan. Lämpökeskukset ovat niin hyvässä kunnossa, ettei niihin tarvitse tehdä muuta kuin määräaikaistarkastukset ja – huollot.

Vakinaisen henkilökunnan lukumäärä toimitusjohtaja mukaan lukien oli vuoden lopussa kuusi henkilöä. Kesätyössä oli vuoden aikana kaikkiaan 4 nuorta eripituisissa työsuhteissa.

Yhtiön kirjanpidon ja palkkalaskennan on hoitanut Azets Insight Oy. Vastuullisena kirjanpitäjänä on toiminut Elina Rosala. Siivouspalvelut on ostettu Jämsän Kiinteistönhuolto Oy:ltä. Kaukolämpöverkon suunnittelun ja dokumentoinnin on hoitanut ins. Marko Rekola insinööritoimisto Procadme Team Oy:stä.

Jämsässä tammikuun 31. päivänä 2020

Hannu Soikkeli
toimitusjohtaja

Jaa artikkeli

WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Facebook